ราคาสมาชิก

 • พรีอัลฟ่า
  สามเณร
 • อนาคต
  ขั้นพื้นฐาน
 • อนาคต
  ขั้นสูง
 • อนาคต
  พรีเมี่ยม
 • แขก
Features
พรีอัลฟ่า
สามเณร
อนาคต
ขั้นพื้นฐาน
อนาคต
ขั้นสูง
อนาคต
พรีเมี่ยม
แขก
Features
$1900
เดือน
$2900
เดือน
$3900
เดือน
$4900
เดือน
$000
เดือน
คอมพิวเตอร์เฉพาะ
วันให้บริการ30303030ไม่ จำกัด
การแลกเปลี่ยนสูงสุด1234
เทรดเดอร์สูงสุด (บอท)1234
เหรียญที่เลือกสูงสุด153060120
ตำแหน่งที่เปิดสูงสุด255075100
เทอร์มินัลซื้อขายสด Trading
การจัดการพอร์ตการลงทุน
การแลกเปลี่ยนCoinbaseProCoinbaseProCoinbaseProCoinbasePro
ตัวสร้างกลยุทธ์
อัตโนมัติ การซื้อขาย
คุณสมบัติต่อท้าย
การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA)
ตัวชี้วัดทางเทคนิค
ฟอรั่มและการสนับสนุน
พรีอัลฟ่าพรีอัลฟ่าพรีอัลฟ่าพรีอัลฟ่าพรีอัลฟ่า
thไทย